* Z MOJEGO OKNA / FROM MY WINDOW

A A A
 

Cykl "Z mojego okna" (ZMO) powstał w mojej głowie w jednej chwili, po zrobieniu kilku zdjęć, właśnie z mojego okna... ale jego realizację zaplanowałam do... nieskończoności :) Początkowo miał to być "prosty projekt"... ale z biegiem czasu zaczął się rozrastać przez pączkowanie ;) Można tu znaleźć zarówno zdjęcia prosto z kliszy (PzK) - choć wykonywane aparatem cyfrowym, jak i prace mocno opracowane w programie graficznym.
/ Cycle "From My Window" (FMW) was created in my head in one moment, after taking a few photos, just from my window... but its realization I planned to ... infinity :) First it had to be "a simply project"... but over time, it began to grow by budding ;) You can find here just photos straight from the plate (PzK) - even done by digital camera, and photos with computer processing as well.