* wystawy zbiorowe / exhibitions

A A A
 

89. IX - X 2018 udział w wystawie członków CTF "Prezentacje", restauracja Ekotradycja, Cieszyn;

88. IV 2018
udział w pokazie multimedialnym SPAG (Silesian Photo Art Group) podczas XV międzynarodowego pleneru fotograficznego INTER FOTO LIPTOV w Liptowskim Janie, Słowacja;

87. X 2017 udział w otwartej wystawie zbiorowej podczas 7. Foto Art Festiwalu w Bielsku-Białej, Dom Kultury Kubiszówka, Bielsko-Biała;

86. IV 2017 udział w pokazie multimedialnnym SPAG
(Silesian Photo Art Group) podczas XIV międzynarodowego pleneru fotograficznego INTER FOTO LIPTOV w Małej Fatrze, Słowacja;

85. IV 2017 - udział w wystawie
członków Fotoklubu Hawierzów w ramach 7. Przeglądu Regionalnych Fotoklubów (REGION FOTO 2017); Galeria Domu Kultury w Hawierzowie - Podlesiu, Republika Czeska;

85. III 2017 - udział w wystawie SPAG (Silesian Photo Art Group) podczas 14. Rybnickiego Festiwalu Fotograii, ul.Podmiejska Rybnik;

84. XII 2016 - I 2017
udział w wystawie "Przegląd fotograficzny" członków Fotoklubu Hawierzów, Galeria Po Schodach, Miejska Biblioteka Publiczna, Hawierzów, Republika Czeska;

83.
X 2016 - udział międzynarodowej wystawie pokonkursowej „Liptov vo fotografii 2016 - IX. ročník bienále", Kultúrny dom Liptovský Hrádok, Słowacja;

82.
IX 2016 - udział w wystawie pokonkursowej "Sacrum w krajobrazie Ziemi Cieszyńskiej", Biblioteka Miejska w Cieszynie;

81.
VI 2016 - udział w międzynarodowej wystwie pokonkursowej 3. Spring Fotosalon Bardaf FIAP, Bardejov, Słowacja;

80. V 2016 - udział w wystawie członków Fotoklubu Hawierzów,
Galeria Domu Kultury w Hawierzowie - Podlesiu, Republika Czeska;

79. XII 2015 - I 2016 - udział w wystawie poplenerowej "Muzeum kopalnią znaczeń", Muzeum Śląskie w Katowicach;

78. XI 2015 - I 2016 - udział w wystawie "Nasze miasta" członków Fotoklubu Hawierzów, Galeria Po Schodach, Miejska Biblioteka Publiczna, Hawierzów,
Republika Czeska;

77.
X 2015 - udział w wystawie członków Fotoklubu Hawierzów, Galeria Epicentrum MOK, Jatrzębie-Zdrój;

76. IX 2015 - udział w wystawie członków Fotoklubu Hawierzów, foyer kina w Bohuminie,
Republika Czeska;

75. VI 2015 - udział
w międzynarodowej wystawie pokonkursowej 2. Spring Fotosalon Bardaf FIAP, Bardejov, Słowacja;

74.
V - VI 2015 - udział w wystawie "85 lat CTF", Galeria Manesova sin Miejskiego Domu Kultury, Karwina, Republika Czeska;

73.
III - IV 2015 - udział w wystawie członków Fotoklubu Hawierzów w ramach 6. Przeglądu Regionalnych Fotoklubów; Galeria Domu Kultury w Hawierzowie - Podlesiu, Republika Czeska;

72. III 2015 - udział w prezentacji multimedialnej "85 fot na 85 lot" Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego z okazji jubileuszu;
XII Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Rybnik;

71. XII 2014 - udział w
wystawie pokonkursowej "Katowice w Obiektywie 2014 - Miasto Kolorów", UM Katowice i Śląski Oddział ZPAF, Galeria ZPAF w Katowicach;

70.
X 2014 - udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej "Księstwo Cieszyńskie w obiektywie". Czwarta odsłona w Domu Poloni w Krakowie, Rynek Główny 14;

69.
X 2014 - udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej "FOTO ODLOT" pod patronatem FIAP i Fotoklubu RP, Galeria Wojewódzkiego Domu Kutury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7;

68. VII - VIII 2014 udział w tournee
międzynarodowej wystawy "EUROfotoLIPTOV", będącej pokłosiem udziału fotografów ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii i Polski w INTERfotoPLENERACH organizowanych przez Fotoklub w Rużomberku - kolejna odsłona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myśleniach;

67.
V 2014 udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej 1. Spring Fotosalon Bardaf FIAP, Bardejov, Słowacja;

66.
V-XII 2014 udział w wystawie członków CTF "W świecie myśli zapisanych" - prezentacja fotografii, będących pokłosiem pleneru fotograficznego w Książnicy Cieszyńskiej w 2012 roku. Trzecia odsłona w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Rybnik;

65.
V - VIII 2014 udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej "Księstwo Cieszyńskie w obiektywie". Trzecia odsłona w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej w Ustroniu;

64. III 2014 udział w
prezentacji multimedialnej cieszyńskich maszkaronów "Nad... Pod... Obok... Nas  w Cieszynie", XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Rybnik;

63. II 2014  udział w wystawie kończącej międzynarodowe warsztaty fotograficzne "Droga do miasta", Miejski Dom Kultury w Karwinie,
Republika Czeska;

62. XI 2013 udział w wystawie "Prezentacje CTF 2013", Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

61. IX - X 2013 udział w wystawie "Z tej ziemi" oraz
w prezentacji multimedialnej cieszyńskich maszkaronów "Nad... Pod... Obok... Nas  w Cieszynie" – towarzyszących imprezie "Skarby z Cieszyńskiej Trówły", Antresola Zamku Cieszyn;

60. IX - X 2013 udział w międzynarodowej wystawie fotografów z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna "Nasze miasto, nasz region", Sala Wystaw Euroregionu w Czeskim Cieszynie,
Republika Czeska;

59. VIII 2013 - IV 2014 udział w tournee międzynarodowej wystawy "EUROfotoLIPTOV", będącej pokłosiem udziału fotografów ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii i Polski
w INTERfotoPLENERACH organizowanych przez Fotoklub w Rużomberku. Odsłony wystawy: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz Ośrodek Współpracy Polsko - Słowackiej w Nowym Targu - Polska; Galeria Urzędu Miasta w Jabłonkowie - Republika Czeska; Europejskie Media Centrum w Użgorodie - Ukraina; Dom Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu "Tatry"w Keżmarku oraz Fotogaleria Fotoklubu przy Muzeum w Rużomberku - Słowacja;

58. VI 2013 udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej "Planeta dzieci", Kijów, Ukraina;

57. V 2013 - VI 2014 udział w wystawie członków CTF "W świecie myśli zapisanych" -
prezentacja fotografii, będących pokłosiem pleneru fotograficznego w Książnicy Cieszyńskiej w 2012 roku, Książnica Cieszyńska w Cieszynie oraz Muzeum Zbiory Marii Skalickiej w Ustroniu;

56. V 2013 - VI 2014
udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej "Księstwo Cieszyńskie w obiektywie", Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie -
Republika Czeska. Odsłony wystawy: Dom PZKO w Jabłonkowie - Republika Czeska; Muzeum Zbiory Marii Skalickiej w Ustroniu - Polska;

55. IV - VIII 2013 udział w wystawie członków CTF towarzyszącej Festiwalowi Sztuki w Cieszyńskiej Wenecji, Galeria CTF w Starostwie Powiatowym w Cieszynie;

54. III - IV 2013
udział w wystawie członków CTF w ramach X Międzynarodowym Festiwalu Fotografii, Rybnik;

53. XII 2012
udział w wystawie "Prezentacje CTF 2012", Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

52. XI - XII 2012
udział w wystawie członków CTF w Muzeum im. św. Jana Sarkandra, Skoczów;

51. IX - XI 2012
udział w wystawie członków CTF w Basteji Zamku Cieszyn;

50. IX - XI 2012
udział w wystawie członków CTF "Koniaków wczoraj i dziś" w ramach imprezy "Skarby z Cieszyńskiej Trówły", Oranżeria na Zamku Cieszyn;

49. VII - VIII 2012
udział w wystawie członków CTF w Liptowskim Muzeum w Rużomberku, Słowacja;

48. IV - XI 2012 udział w wystawie członków CTF towarzyszącej Biennale w Cieszyńskiej Wenecji, Galeria CTF w Starostwie Powiatowym w Cieszynie;

47. III - IV 2012
udział w wystawie członków CTF w ramach IX MIędzynarodowym Festiwalu Fotografii, Rybnik;

46. II - IV 2012
udział w wystawie członków CTF w Galerii "U Belfrów", Biblioteka Pedagogiczna w Sosnowcu;

45. XII 2011
udział w wystawie "Prezentacje CTF 2011", Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

44. X 2011 - XI 2012
udział w wystawie członków CTF w Galerii CTF w Starostwie Powiatowym w Cieszynie;

43. IX 2011 - VII 2012
udział w wystawie członków CTF w Galerii Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", Cieszyn;

42. III - VI 2011
udział w wystawie członków CTF w Galerii Poradni Specjalistycznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie;

41. III 2011 udział
w wystawie członków CTF w ramach VIII MIędzynarodowym Festiwalu Fotografii, Rybnik;

40. XII 2010
udział w wystawie pokonkursowej "Katowice w obiektywie", UM Katowice i Śląski Oddział ZPAF, Galeria ZPAF w Katowicach;

39. XII 2010
udział w wystawie "Prezentacje CTF 2010", Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

38. X 2010
udział w wystawie członków CTF "Coś o Cieszynie", Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn;

37. X 2010
udział w wystawie członków CTF w ramach VII Międzynarodowym Festiwalu Fotografii, Rybnik;

36. VII - VIII 2010
udział w wystawie członków CTF "Oblicza wiary", wnętrza Kościoła Jezusowego, Cieszyn;

35. III - IV 2010
udział w wystawie członków CTF "I stała się światłość", Muzeum im. św. Jana Sarkandra, Skoczów;

34.
XII 2009
udział w WYSTAWIE FOTOGRAFICZNEJ CTF, Książnica Cieszyńska, Cieszyn;

33. X-XI 2009
udział w wystawie "Prezentacje CTF 2009", Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn;

32. VIII 2009
udział w wystawie członków CTF "Mozaika kadrów", Galeria Domu Narodowego w Cieszynie;

31. IV-VIII 2009
udział w wystawie członków CTF "Dotyk czasu", Biblioteka Miejska w Cieszynie, Galeria Art Adres w Skoczowie oraz Biblioteka w Goleszowie i Strumieniu;

30. III-IV 2009  udział
w wystawie członków CTF w ramach VI Międzynarodowym Festiwalu Fotografii, Rybnik;

29.
XII 2008 udział w wystawie pokonkursowej "FOTOŻART", Radom;

28.
XI 2008 "Ratujmy przyrodę!"
udział w wystawie pokonkursowej, Komisja Ochrony Przyrody przy PTTK "Beskid Śląski", Dom Narodowy, Cieszyn;

27
. VIII 2008 -
udział w wystawie członków CTF "CTF - Co Tam Fotografujemy", Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

26.
II 2008
udział w wystawie "Prezentacje CTF", Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn;

25.
IX-X 2007
udział w wystawie członków CTF "Słoneczko na zachodzie", Galeria CTF w Restauracji Starówka, Cieszyn;

24.
VII-VIII 2007
udział w wystawie członków CTF "Widziane zza Olzy...", Galeria CTF w Restauracji Starówka, Cieszyn;

23.
VI 2007
udział w wystawie członków CTF "Cieszyn znany i nieznany", wystawa miast partnerskich Cieszyna, Galeria Domu Narodowego, Cieszyn;

22.
III-IV 2007 udział w
wystawie członków CTF w ramach IV Rybnickim Festiwalu Fotografii, Rybnik;

21.
II 2007
udział w wystawie "Prezentacje CTF", Galeryjka Domu Narodowego, Cieszyn;

20.
XII 2006
udział w międzynarodowej wystawie poplenerowej ZTF i CTF w Górnej Łomnej (Zaolzie) "Beskidy 2006", Czeski Cieszyn, Republika Czeska;

19. IX 2006 udział w wystawie CTF w mieście partnerskim Cieszyna - Rożniawie, Słowacja;

18. III-IV 2006 udział w wystawie członków CTF w ramach III Rybnickim Festiwalu Fotografii, Rybnik;

17.
XI 2005 udział w Prezentacji Galerii Regionów Przygranicznych Republiki Czeskiej i Polski, Hawierzów,
Republika Czeska;

16. X-XI 2005 udział w wystawie "Śmiłowickie Spotkania Artystyczne", Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

15.
IX 2005
udział w wystawie członków CTF "Magiczne Zaolzie", Oranżeria w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, Cieszyn;

14.
VI-IX 2005
udział w wystawie członków CTF "Cieszyn współczesny", Galeryjka Domu Narodowego oraz Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

13.
III-IV 2005
udział w wystawie pokonkursowej "Błogocice i nie tylko...", w Zameczku w Błogocicach zorganizowanej przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn;

12.
III-IV 2005 udział
w wystawie członków CTF w ramach II Rybnickim Festiwalu Fotograficznym, Rybnik;

11.
X-XI 2004
udział w wystawie "Prezentacje CTF", Galeryjka Domu Narodowego, Cieszyn;

10.
IV-V 2004
udział w międzynarodowej wystawie "Ekologia oczami fotografów" z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Galeria Uniwersytecka "Zdraveho mesta" w Karwinie, Republika Czeska;

9. III 2004 udział w wystawie członków CTF w ramach I Rybnickim Festiwalu Fotografii, Rybnik;

8.
XI-XII 2003
udział w wystawie członków CTF "My", Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

7.
XI 2003 i I 2004
udział w wystawie poplenerowej CTF w Górnej Łomnej (Zaolzie) "Beskidy 2003", Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej w Cieszynie oraz Galeria "PUDA" w KaSS "Strelnice" Czeski Cieszyn, Republika Czeska;

6. VIII-X 2003 udział w wystawie członków CTF "Rezerwaty i parki Cieszyna", Galeryjka Domu Narodowego oraz Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

5.
VI-VII 2003
udział w wystawie członków CTF "Cieszyn inaczej", Galeryjka Domu Narodowego oraz Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

4.
V 2003
udział w wystawie "Prezentacje z archiwum CTF", Galeria CTF w Księgarni Piastowskiej, Cieszyn;

3.
IV-V 2003
udział we wspólnej wystawie członków CTF i pracowników Instytutu Sztuki Filii UŚ "Na papierze", Jabłonków (Zaolzie), Republika Czeska;

2. I 2003 udział w wystawie pokonkursowej "Ziemia Cieszyńska - spotkania z zabytkami", Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn;

1
.
X 2002
udział w wystawie pokonkursowej "Jurajski Salon Fotografii", Częstochowa.