* publikacje / publications

A A A
 

Fotografie autorstwa Jolanty Kubicy znalazły się w n/w publikacjach: / Photographs by Jolanta Kubica were published in:


1. „Cieszyn”, wyd. UM Cieszyn i CTF, 2002 / (publication about Cieszyn);
2. „Kalendarz Śląski 2004”, wyd. przez ZG PZKO w Czeskim Cieszynie, 2003 / (calendar);
3. „1. Festiwal Fotografii w Rybniku” - folder z 2004 / (folder of Photo Festival in Rybnik);
4. „Kalendarz CTF 2005”, wyd. przez CTF 2004 / (calendar);
5. „Kalendarz Śląski 2005”, wyd. przez ZG PZKO w Czeskim Cieszynie, 2004 / (calendar);
6. „Kalendarz 2009”, wyd. przez Kubala Sp. z o.o., 2008 / (calendar);
7. „Cieszyn - kalendarz 2010", autorski, 2009 / (own calendar);
8.
„FOTO” miesięcznik fotograficzny, XI 2010 / (photo magazine);
9.
„Kalendarz Katowice 2011”, wyd. przez UM Katowice 2010 / (calendar);
10.
„Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku” - foldery z 2010, 2011, 2012 i 2013r. / (folders of International Photo Festival in Rybnik;
11. "Kalendarz CTF 2012", wyd. CTF 2011
/ (calendar);
12. "Kalendarz CTF 2013", wyd. członkowie CTF 2012 - patrz TUTAJ / (calendar - look HERE);
13. "Kalendarz CTF 2014", wyd. członkowie CTF 2013 / (calendar);
14. "
Kalendarz Katowice 2015", wyd. UM Katowice pod patronatem ZPAF O/Śląski / (calendar);
15.
"Kalendarz SPAG 2016", wyd. SPAG / (calendar);
16.
"Kalendarz SPAG 2017", wyd. SPAG / (calendar);
17.
we wszystkich folderach do wystaw zbiorowych CTF, w których brała udział w latach 2002 - 2013 / (in all folders of CTF exhibitions she has taken part in 2002 - 2013);

a także znajdują się w zasobach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (m.in. fotoreportaż z koncertu Leszka Wronki „Olza” na rzece Olzie, Cieszyn – Czeski Cieszyn, V 2005), Książnicy Cieszyńskiej, Banku Spółdzielczego w  Cieszynie, innych instytucji i firm krajowych i zagranicznych oraz w zbiorach prywatnych / and also they are in Silesian Museum in Katowice, Museum of Silesia in Cieszyn (among others her photoreport of Leszek Wronka concert "Olza" on the river Olza in Cieszyn and Tesky Teschin in V 2005), Cieszyn Library, Co-operative Bank in Cieszyn, other polish or foreign institutions or firms and in private collections.

Fotoreportaże oraz sesje zdjęciowe są publikowane na PICASA WEB ALBUMS. / Photoreports and sessions are publishing on PICASA WEB ALBUMS.