O MNIE / ABOUT ME

A A A
 

JOLANTA KUBICA

artysta fotografik / art photographer

Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP) nr leg. 376 /
Member of Polish Republic's Photoclub Association of Authors
(AFRP) card number 376.

Od 2001 aktywna członkini Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (CTF).
W latach 2007-2013 pełniła funkcję prezesa zarządu CTF.
Od XII 2014 Członek Honorowy CTF./
Since
2001 has been an active member of the Cieszyn Photographic Society (CTF).
From 2007 to 2013 has been chairman of the board of CTF.
Since XII 2014 Honour Member of CTF.

Od III 2015 członek Fotoklubu Hawierzów. /
Since III 2015 member of Photoclub Havirov in Czech Republic.

Od XII 2015 członek-założyciel Silesian Photo Art Group (SPAG)./
Since XII 2015 member - founder of
Silesian Photo Art Group (SPAG).

Urodzona w Katowicach, od wielu lat mieszka w Cieszynie. /
Born in Katowice,  but has lived in Cieszyn for many years.


Studia: / Studies:
pedagogiczno-artystyczne w Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie. /

pedagology and art at the University of Silesia, Cieszyn Branch.

Dyplom: / Diploma:
pracownia malarstwa prof. Norberta Witka. /
studio painting of prof. Norbert Witek.


Certyfikat: / Certificate:
3 moduły kursu fotograficznego w FOTOEDUKACJI S.C. w Katowicach. /
3 modules of photography course in
FOTOEDUKACJA S.C. in Katowice.

Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą. /
Has had many exhibitions (some solo), both in Poland and abroad.

Fotografuje nadal aparatem analogowym, ale ostatnio nie stroni również od aparatu cyfrowego :) /
She still takes photos using an analogue camera,
but has recently started using a digital camera as well :)

Charakterystyczną cechą jej twórczości są przeciwstawne nurty zainteresowań:
z jednej strony cykl "Prosto z kliszy", a z drugiej fotografia przetworzona komputerowo,

o wyraźnych cechach dekoracyjności, magii czy abstrakcji. Tematycznie fascynuje ją portret i pejzaż. /
Characteristic of her work are, on the one hand, to depict visually opposing trends of interest

(cycle "Straight from the plate"),
and on the other hand to process images that have particular distinctive,
decorative, magical or abstract features. Thematically she is fascinated of portret and landscape.

Poza fotografiką zajmuje się malowaniem witraży, kielichów i lampionów. /
In addition to photography she paints glass, goblets and lanterns.

 


Prawa autorskie do wszelkich prezentowanych w tej Galerii tekstów i prac  Jolanty Kubicy - są zastrzeżone! /
All rights reserved!