* PROSTO Z KLISZY (PzK) / STRAIGHT FROM THE PLATE (PzK)

A A A
 

Wszystkie fotografie przedstawione w dziale PROSTO Z KLISZY (PzK) wykonane zostały aparatem analogowym i bez jakichkolwiek ingerencji komputerowych. /
All photos include in STRAIGHT FROM THE PLATE (PzK) are made without any interferences with computer and were taken with analogue camera.