* FOTO-GRAFIKA / PHOTO-GRAPHICS

A A A
 

Wszystkie prace prezentowane w dziale FOTO-GRAFIKA zostay poddane obróbce komputerowej. Są tu zarówno fotografie wykonane aparatem analogowym, jak i cyfrowym /
All works in cycle PHOTO-GRAPHICS include photos with computer processing. Here are photos taken with analogue and digital camera as well.