** Kielichy i lampiony / Goblets & Lanterns

A A A
 
 • malowany kielich CZERWONY KWIAT / Painted Goblet "RED FLOWER"
  malowany kielich CZERWONY KWIAT / Painted Goblet "RED FLOWER"
 • malowany lampion CZERWONO-ŻÓŁTY KWIAT / Paited lantern "RED-YELLOW FLOWER"
  malowany lampion CZERWONO-ŻÓŁTY KWIAT / Paited lantern "RED-YELLOW FLOWER"
 • malowany kielich CIESZYŃSKI / Painted Goblet "CIESZYŃSKI"
  malowany kielich CIESZYŃSKI / Painted Goblet "CIESZYŃSKI"
 • malowany kielich FANTAZJA ZIELONA / Paited Goblet "GREEN FANTASY"
  malowany kielich FANTAZJA ZIELONA / Paited Goblet "GREEN FANTASY"
 • malowane kielichy FANTAZJA / Paited Goblets "FANTASY"
  malowane kielichy FANTAZJA / Paited Goblets "FANTASY"
 • malowany kielich FANTAZJA CZERWONA / Paited Goblet "RED FANTASY"
  malowany kielich FANTAZJA CZERWONA / Paited Goblet "RED FANTASY"

Ręczne malowanie szklanych kielichów i lampionów nastręcza wiele technicznych trudności. Szkło samo w sobie może posiadać wady, a jego powierzchnia często jest mocno zanieczyszczona i zwykłe opłukanie szkła nic nie daje.

Dodatkowo, praktycznie nie ma na czym oprzeć dłoni z pędzlem, więc trzeba malować trzymając rękę w powietrzu. Równomierne pokrycie kolorem większej obłej powierzchni nie jest więc takie proste, jak by się to wydawało i pochłania o wiele więcej czasu, niż byśmy sobie tego życzyli.

Podobnie rzecz ma się z malowaniem drobnych, precyzyjnych elementów. Można sobie pomóc przygotowanym wcześniej szablonem ułatwiającym realizację zaplanowanego wcześniej wzoru i pokrycie nim równomiernie całej powierzchni kielicha; ale jego umieszczenie we wnętrzu kielicha też nie jest łatwe, właśnie ze względu na jego obłość.

Po zamalowaniu fragmentu powierzchni kielicha lub lampionu trzeba odczekać, aby farba wyschła na tyle, aby nie spływała, tworząc nieładne zacieki. W tym celu trzeba znaleźć optymalne ułożenie kielicha, co znów często sprawia niemały kłopot. Należy przy tym zachować czujność, aby kielich nie sturlał się z podpórki, rozmazując wzór,  który jeszcze nie zdążył zaschnąć.

Biorąc wyżej wymienione utrudnienia pod uwagę, malowanie kielichów i lampionów jest pracą niezwykle żmudną, wymagającą precyzji, cierpliwości i wiele, wiele czasu. Nie wspominając już o posiadaniu tzw. "pewnej ręki".

Nie zapominajmy o tym wszystkim, bezdusznie porównując ręczną robotę z fabrycznie produkowanymi wytworami... :)


// Hand-painted goblets and lanterns of glass poses many technical difficulties. Glass itself may have flaws, and its surface is often heavily polluted and normal rinsing the glass does not work.

In addition, virtually nothing to prop the hand with a brush, so you have to paint keeping your hand in air. Colouring more even coverage oval surface is not as straightforward as it seemed to be, and absorbs a lot more time than we would have wished.

The same is true with painting small, precision parts. You could help yourself previously prepared template to facilitate the implementation of model on the plane and advanced covering the entire surface of the goblet. But placement this template in the interior of the goblet it is also not easy, precisely because of its oval.

After colouring portion of the goblet or lantern you must wait to paint dry enough not to flow down, creating unsightly stains. To do this you need to find the optimum arrangement of the goblet, which again often causes considerable difficulty. It is important to be vigilant that no chalice roll down of a bracket, blurring pattern that has not yet had time to dry.

Given these difficulties into account, paint goblets and lanterns is extremely arduous work that requires precision, patience and a lot of time. Not to mention the so-steady hand held.

Do not forget about all of this, callously comparing hand-painted goblets and lanterns with a factory job creations... :)


Prawa autorskie do wszelkich prezentowanych w tej Galerii tekstów i prac Jolanty Kubicy - są zastrzeżone! /
All rights reserved!